ZBOŽÍ V AKCI

 

KOSICEK.NET

 

 

 

RYBÁŘSKÉ REVÍRY

Mobilní aplikace pro rybáře


Aktuality
14. únor - sv. Valentin

Památka sv. Valentina, který je považován za patrona zamilovaných připadá na 14. února, kdy roku 269 zemřel mučednickou smrtí. Valentin z Terni byl biskupem, v křesťanské tradici je chápán jako patron mládeže a šťastného sňatku. Zvyk milovanému člověku v tento den něco darovat, souvisí s činy tohoto světce. Valentin měl obdarovávat mladé páry pestrými kyticemi ze své zahrady. Římským mužům přitom údajně radil zůstat raději doma u své ženy než táhnout do války, proto byl za císaře Klaudia popraven.

11. únor - Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd ve Francii neznámou paní, byla jí Panna Maria. Bernadetta Soubirousová byla velice chudá dívka a zpočátku jí málokdo uvěřil, co viděla. Byla pokládána širokým okolím za duševně nemocnou. Trvalo dlouhou dobu, než získala důvěru a lidé ji uvěřili. S Pannou Marií se setkávala často, do července téhož roku to bylo dokonce sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž tehdy vytrysknul léčivý pramen, přichází od té doby poutníci s touhou po uzdravení. V této souvislosti roku 1992 vyhlásil papež Jan Pavel II 11. únor Světovým den nemocných.

MGFhNzY1